Sự phát triển của Bảng Li-băng / Taka Bangladesh

LBP

Sự phát triển của BDT / LBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Li-băng sang Taka Bangladesh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Bảng Li-băng = 1 002.868337 Taka Bangladesh

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Li-băng sang Taka Bangladesh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Bảng Li-băng = 68.578835 Taka Bangladesh