συνάλλαγμα της Λιβερίας : δολάριο Λιβερίας $

Λιβερία

το δολάριο Λιβερίας is the currency της Λιβερίας. Ο κωδικός του του δολάριο Λιβερίας είναι LRD. Χρησιμοποιούμε $ ως σύμβολο του του δολάριο Λιβερίας. το δολάριο Λιβερίας διαιρείται σε 100 cents. LRD ρυθμίζεται Central Bank of Liberia.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του δολάριο Λιβερίας , συνάλλαγμα της Λιβερίας