tiền của Liberia : Đô la Liberia $

Liberia

Đô La Liberia là đồng tiền của của Liberia. Mã của của Đô la Liberia là LRD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Liberia. Đô La Liberia được chia thành 100 cents. LRD được quy định bởi Central Bank of Liberia.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Liberia , tiền của Liberia

Tiền Của Liberia

flag LRD