Εξέλιξη λατς Λετονίας / λίρες στερλίνες Βρετανίας

LVL

Εξέλιξη GBP / LVL

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λατς Λετονίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λατς Λετονίας = 138.9276 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λατς Λετονίας σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λατς Λετονίας = 93.4173 λίρες στερλίνες Βρετανίας