Εξέλιξη ντιράμ Μαρόκου / κορόνες Νορβηγίας

MAD

Εξέλιξη NOK / MAD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ντιράμ Μαρόκου σε κορόνες Νορβηγίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ντιράμ Μαρόκου = 120.1272 κορόνες Νορβηγίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ντιράμ Μαρόκου σε κορόνες Νορβηγίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ντιράμ Μαρόκου = 65.5413 κορόνες Νορβηγίας