Sự phát triển của Dirham Ma-rốc / Krone Na Uy

MAD

Sự phát triển của NOK / MAD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dirham Ma-rốc sang Krone Na Uy là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Dirham Ma-rốc = 120.1272 Krone Na Uy

Ngày xấu nhất để đổi từ Dirham Ma-rốc sang Krone Na Uy là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Dirham Ma-rốc = 65.5413 Krone Na Uy