συνάλλαγμα Μυανμάρ (Βιρμανία) : κιάτ Μιανμάρ Ks

Μιανμάρ/Βιρμανία

η κιάτ Μιανμάρ is the currency Μυανμάρ (Βιρμανία). Ο κωδικός του της κιάτ Μιανμάρ είναι MMK. Χρησιμοποιούμε Ks ως σύμβολο του της κιάτ Μιανμάρ. η κιάτ Μιανμάρ διαιρείται σε 100 pya. MMK ρυθμίζεται Central Bank of Myanmar.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της κιάτ Μιανμάρ , συνάλλαγμα Μυανμάρ (Βιρμανία)

.