tiền của Myanmar (Miến Điện) : Kyat Myanma Ks

Myanmar (Miến Điện)

Kyat Myanma là đồng tiền của của Myanmar (Miến Điện). Mã của của Kyat Myanma là MMK. Chúng tôi sử dụng Ks làm biểu tượng của của Kyat Myanma. Kyat Myanma được chia thành 100 pya. MMK được quy định bởi Central Bank of Myanmar.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kyat Myanma , tiền của Myanmar (Miến Điện)

MMK/tiền tệ chuyển đổi
1 MMK = 0.6590 KRW
1 MMK = 0.0004 EUR
1 MMK = 0.0154 TWD
1 MMK = 0.0023 MYR
1 MMK = 0.0018 AED
1 MMK = 0.0270 PHP
1 MMK = 0.0173 THB
1 MMK = 10.1232 LAK
1 MMK = 1.9259 KHR
1 MMK = 125.8765 VEF

tiền tệ/MMK chuyển đổi
1 VND = 0.0837 MMK
1 USD = 2094.9325 MMK
1 CNY = 289.4902 MMK
1 JPY = 13.6677 MMK
1 KRW = 1.5174 MMK
1 EUR = 2232.8000 MMK
1 TWD = 64.8523 MMK
1 MYR = 439.3261 MMK
1 AED = 570.4650 MMK
1 PHP = 37.0302 MMK

Tiền Của Myanmar (Miến Điện)

flag MMK
.