tiền của Myanmar (Miến Điện) : Kyat Myanma Ks

Myanmar (Miến Điện)

Kyat Myanma là đồng tiền của của Myanmar (Miến Điện). Mã của của Kyat Myanma là MMK. Chúng tôi sử dụng Ks làm biểu tượng của của Kyat Myanma. Kyat Myanma được chia thành 100 pya. MMK được quy định bởi Central Bank of Myanmar.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kyat Myanma , tiền của Myanmar (Miến Điện)

MMK/tiền tệ chuyển đổi
1 MMK = 0.0006 EUR
1 MMK = 0.0050 CNY
1 MMK = 0.0798 JPY
1 MMK = 0.0577 RUB
1 MMK = 0.0006 GBP
1 MMK = 0.0010 AUD
1 MMK = 0.0031 MYR
1 MMK = 0.0232 THB
1 MMK = 0.0367 PHP
1 MMK = 0.0000 BTC

tiền tệ/MMK chuyển đổi
1 USD = 1309.0938 MMK
1 VND = 0.0567 MMK
1 KRW = 1.1835 MMK
1 TWD = 45.9347 MMK
1 EUR = 1558.4500 MMK
1 CNY = 198.9110 MMK
1 JPY = 12.5242 MMK
1 RUB = 17.3425 MMK
1 GBP = 1749.4457 MMK
1 AUD = 963.3382 MMK

Tiền Của Myanmar (Miến Điện)

flag MMK