tiền của Myanmar (Miến Điện) : Kyat Myanma Ks

Myanmar (Miến Điện)

Kyat Myanma là đồng tiền của của Myanmar (Miến Điện). Mã của của Kyat Myanma là MMK. Chúng tôi sử dụng Ks làm biểu tượng của của Kyat Myanma. Kyat Myanma được chia thành 100 pya. MMK được quy định bởi Central Bank of Myanmar.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kyat Myanma , tiền của Myanmar (Miến Điện)

MMK/tiền tệ chuyển đổi
1 MMK = 0.6896 KRW
1 MMK = 0.0005 EUR
1 MMK = 0.0004 GBP
1 MMK = 0.0025 MYR
1 MMK = 0.0442 RUB
1 MMK = 0.0295 PHP
1 MMK = 0.0669 JPY
1 MMK = 8.8014 IDR
1 MMK = 0.0191 THB
1 MMK = 0.0022 AED

tiền tệ/MMK chuyển đổi
1 USD = 1646.2611 MMK
1 VND = 0.0713 MMK
1 TWD = 59.2299 MMK
1 CNY = 255.1125 MMK
1 KRW = 1.4501 MMK
1 EUR = 1953.1900 MMK
1 GBP = 2273.7448 MMK
1 MYR = 397.6494 MMK
1 RUB = 22.6137 MMK
1 PHP = 33.9431 MMK

Tiền Của Myanmar (Miến Điện)

flag MMK