Εξέλιξη ρινγκίτ Μαλαισίας / Ουγγιές χαλκού

MYR

Εξέλιξη XCP / MYR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε Ουγγιές χαλκού ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000000 ρινγκίτ Μαλαισίας = 30 688 117.884921659 Ουγγιές χαλκού

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρινγκίτ Μαλαισίας σε Ουγγιές χαλκού ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000000 ρινγκίτ Μαλαισίας = 157.491214373 Ουγγιές χαλκού