Sự phát triển của Ringgit Malaysia / Ounce đồng

MYR

Sự phát triển của XCP / MYR

Ngày tốt nhất để đổi từ Ringgit Malaysia sang Ounce đồng là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000000 Ringgit Malaysia = 30 688 117.884921659 Ounce đồng

Ngày xấu nhất để đổi từ Ringgit Malaysia sang Ounce đồng là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000000 Ringgit Malaysia = 157.491214373 Ounce đồng