Εξέλιξη ρουπίες Πακιστάν / μπολιβάρ Βενεζουέλας

PKR

Εξέλιξη VEF / PKR

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Πακιστάν σε μπολιβάρ Βενεζουέλας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 ρουπίες Πακιστάν = 203 540.0287 μπολιβάρ Βενεζουέλας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε ρουπίες Πακιστάν σε μπολιβάρ Βενεζουέλας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 ρουπίες Πακιστάν = 2.5308 μπολιβάρ Βενεζουέλας