Sự phát triển của Rupee Pakistan / Bolívar Venezuela

PKR

Sự phát triển của VEF / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Bolívar Venezuela là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Pakistan = 203 540.0287 Bolívar Venezuela

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Bolívar Venezuela là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Pakistan = 2.5308 Bolívar Venezuela