Εξέλιξη κορόνες Σουηδίας / μπατ Ταϊλάνδης

SEK

Εξέλιξη THB / SEK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε μπατ Ταϊλάνδης ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 κορόνες Σουηδίας = 592.0380 μπατ Ταϊλάνδης

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Σουηδίας σε μπατ Ταϊλάνδης ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 κορόνες Σουηδίας = 304.8876 μπατ Ταϊλάνδης