συνάλλαγμα της Σλοβακίας : κορόνα Σλοβενίας SKK

Σλοβακία

Στις/Την 31 Δεκ 1992, η κορόνα σλοβενίας (SKK) αντικαταστάθηκε από τη/το █ (CSK). Στις/Την 1 Ιαν 2009, το ευρώ (EUR) αντικαταστάθηκε από τη/το η κορόνα σλοβενίας (SKK). Ο κωδικός του της κορόνα Σλοβενίας είναι SKK. Χρησιμοποιούμε SKK ως σύμβολο του της κορόνα Σλοβενίας.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της κορόνα Σλοβενίας , συνάλλαγμα της Σλοβακίας