Εξέλιξη σελίνια Σομαλίας / φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

SOS

Εξέλιξη XAF / SOS

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Σομαλίας σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 σελίνια Σομαλίας = 120.1886 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε σελίνια Σομαλίας σε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 σελίνια Σομαλίας = 15.5317 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής