Sự phát triển của Schilling Somali / franc CFA Trung Phi

SOS

Sự phát triển của XAF / SOS

Ngày tốt nhất để đổi từ Schilling Somali sang franc CFA Trung Phi là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Schilling Somali = 120.1886 franc CFA Trung Phi

Ngày xấu nhất để đổi từ Schilling Somali sang franc CFA Trung Phi là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Schilling Somali = 15.5317 franc CFA Trung Phi