Εξέλιξη φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής / σελίνια Σομαλίας

XAF

Εξέλιξη SOS / XAF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε σελίνια Σομαλίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 643.8425 σελίνια Σομαλίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε σελίνια Σομαλίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 83.2026 σελίνια Σομαλίας