Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Dinar I-rắc

TRY

Sự phát triển của IQD / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Dinar I-rắc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 202 615.8778 Dinar I-rắc

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Dinar I-rắc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3 979.8655 Dinar I-rắc