Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Ringgit Malaysia

TRY

Sự phát triển của MYR / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Ringgit Malaysia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3 013.98727 Ringgit Malaysia

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Ringgit Malaysia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 143.46171 Ringgit Malaysia