Εξέλιξη λίρες Τουρκίας / δηνάρια Σερβίας

TRY

Εξέλιξη RSD / TRY

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε δηνάρια Σερβίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες Τουρκίας = 5 782.6888 δηνάρια Σερβίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε δηνάρια Σερβίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες Τουρκίας = 596.3302 δηνάρια Σερβίας