Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Dinar Serbia

TRY

Sự phát triển của RSD / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Dinar Serbia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 5 782.6888 Dinar Serbia

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Dinar Serbia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 627.6734 Dinar Serbia