Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / γουάν Κίνας

USD

Εξέλιξη CNY / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε γουάν Κίνας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 830.6751 γουάν Κίνας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε γουάν Κίνας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 605.0855 γουάν Κίνας