Sự phát triển của Đô la Mỹ / Nhân dân tệ

USD

Sự phát triển của CNY / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Nhân dân tệ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 830.6751 Nhân dân tệ

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Nhân dân tệ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 605.0855 Nhân dân tệ