Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / πέσο Κούβας

USD

Εξέλιξη CUP / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε πέσο Κούβας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 2 575.0153 πέσο Κούβας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε πέσο Κούβας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 97.4287 πέσο Κούβας