Sự phát triển của Đô la Mỹ / Peso Cuba

USD

Sự phát triển của CUP / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Peso Cuba là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 2 575.0158 Peso Cuba

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Peso Cuba là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 97.4287 Peso Cuba