Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / ρουπίες Σρι Λάνκα

USD

Εξέλιξη LKR / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ρουπίες Σρι Λάνκα ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 36 896.3771 ρουπίες Σρι Λάνκα

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ρουπίες Σρι Λάνκα ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 9 372.2353 ρουπίες Σρι Λάνκα