Sự phát triển của Đô la Mỹ / Rupee Sri Lanka

USD

Sự phát triển của LKR / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Rupee Sri Lanka là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 36 896.3771 Rupee Sri Lanka

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Rupee Sri Lanka là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 9 372.2353 Rupee Sri Lanka