Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / νάιρα Νιγηρίας

USD

Εξέλιξη NGN / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 41 866.8229 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 11 221.3681 νάιρα Νιγηρίας