Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / κορόνες Νορβηγίας

USD

Εξέλιξη NOK / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε κορόνες Νορβηγίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 1 179.6535 κορόνες Νορβηγίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε κορόνες Νορβηγίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 495.4257 κορόνες Νορβηγίας