Sự phát triển của Đô la Mỹ / Krone Na Uy

USD

Sự phát triển của NOK / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Krone Na Uy là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 1 179.6535 Krone Na Uy

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Krone Na Uy là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 495.4257 Krone Na Uy