Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / λίρες Σουδάν

USD

Εξέλιξη SDG / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε λίρες Σουδάν ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 375 499.5892 λίρες Σουδάν

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε λίρες Σουδάν ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 201.7186 λίρες Σουδάν