Sự phát triển của Đô la Mỹ / Bảng Sudan

USD

Sự phát triển của SDG / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Bảng Sudan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 375 499.5892 Bảng Sudan

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Bảng Sudan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 201.7186 Bảng Sudan