Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / σελίνια Ουγκάντας

USD

Εξέλιξη UGX / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε σελίνια Ουγκάντας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 395 059.9989 σελίνια Ουγκάντας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε σελίνια Ουγκάντας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 156 674.3372 σελίνια Ουγκάντας