Sự phát triển của Đô la Mỹ / Shilling Uganda

USD

Sự phát triển của UGX / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Shilling Uganda là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 395 059.9989 Shilling Uganda

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Shilling Uganda là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 156 674.3372 Shilling Uganda