Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / Ουγγιές χρυσού

USD

Εξέλιξη XAU / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε Ουγγιές χρυσού ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 δολάρια ΗΠΑ = 131 812 696.9833408 Ουγγιές χρυσού

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε Ουγγιές χρυσού ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 δολάρια ΗΠΑ = 48.3259652 Ουγγιές χρυσού