Sự phát triển của Đô la Mỹ / Vàng

USD

Sự phát triển của XAU / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Vàng là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Đô la Mỹ = 131 812 696.9833408 Vàng

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Vàng là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Đô la Mỹ = 48.3259652 Vàng