Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / κουάτσα Ζάμπιας

USD

Εξέλιξη ZMW / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε κουάτσα Ζάμπιας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 2 267.9275 κουάτσα Ζάμπιας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε κουάτσα Ζάμπιας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 524.8756 κουάτσα Ζάμπιας