συνάλλαγμα του Βανουάτου : βατού Βανουάτου Vt

Βανουάτου

το βατού Βανουάτου is the currency του Βανουάτου. Ο κωδικός του του βατού Βανουάτου είναι VUV. Χρησιμοποιούμε Vt ως σύμβολο του του βατού Βανουάτου. VUV ρυθμίζεται Reserve Bank of Vanuatu.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του βατού Βανουάτου , συνάλλαγμα του Βανουάτου