tiền của Vanuatu : Vatu Vanuatu Vt

Vanuatu

Vatu Vanuatu là đồng tiền của của Vanuatu. Mã của của Vatu Vanuatu là VUV. Chúng tôi sử dụng Vt làm biểu tượng của của Vatu Vanuatu. VUV được quy định bởi Reserve Bank of Vanuatu.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Vatu Vanuatu , tiền của Vanuatu

VUV/tiền tệ chuyển đổi
1 VUV = 0.0609 CNY
1 VUV = 0.0077 EUR
1 VUV = 0.9261 JPY
1 VUV = 0.2681 THB
1 VUV = 0.0069 GBP
1 VUV = 0.0124 AUD
1 VUV = 0.0369 MYR
1 VUV = 0.0117 CAD
1 VUV = 0.6155 RUB
1 VUV = 77.9023 LAK

tiền tệ/VUV chuyển đổi
1 VND = 0.0050 VUV
1 USD = 116.0818 VUV
1 KRW = 0.0968 VUV
1 TWD = 3.9412 VUV
1 CNY = 16.4273 VUV
1 EUR = 130.5340 VUV
1 JPY = 1.0798 VUV
1 THB = 3.7300 VUV
1 GBP = 144.9160 VUV
1 AUD = 80.6188 VUV

Tiền Của Vanuatu

flag VUV