Εξέλιξη φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής / ευρώ

XAF

Εξέλιξη EUR / XAF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 152.7792844 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 151.9433555 ευρώ