Sự phát triển của franc CFA Trung Phi / euro

XAF

Sự phát triển của EUR / XAF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Trung Phi sang euro là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 franc CFA Trung Phi = 152.7792844 euro

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Trung Phi sang euro là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 franc CFA Trung Phi = 151.9433555 euro