Εξέλιξη φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής / λίρες στερλίνες Βρετανίας

XAF

Εξέλιξη GBP / XAF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 148.8350608 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής = 99.9120369 λίρες στερλίνες Βρετανίας