Sự phát triển của franc CFA Trung Phi / Schilling Somali

XAF

Sự phát triển của SOS / XAF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Trung Phi sang Schilling Somali là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 franc CFA Trung Phi = 643.8425 Schilling Somali

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Trung Phi sang Schilling Somali là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 franc CFA Trung Phi = 83.2026 Schilling Somali