Ουγγιές ασημιού XAG

Ο κωδικός του Ουγγιές ασημιού είναι XAG. Χρησιμοποιούμε XAG ως σύμβολο του Ουγγιές ασημιού.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία Ουγγιές ασημιού