Tỷ giá hối đoái của Bạc

XAG/tiền tệ chuyển đổi
1 XAG = 164.4615 CNY
1 XAG = 20.7334 EUR
1 XAG = 2575.2103 JPY
1 XAG = 18.8532 GBP
1 XAG = 1874.5610 RUB
1 XAG = 101.9216 MYR
1 XAG = 34.4516 AUD
1 XAG = 769.9756 THB
1 XAG = 227625.5717 LAK
1 XAG = 360346.1645 IDR

tiền tệ/XAG chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XAG
1 USD = 0.0407 XAG
1 TWD = 0.0014 XAG
1 KRW = 0.0000 XAG
1 CNY = 0.0061 XAG
1 EUR = 0.0482 XAG
1 JPY = 0.0004 XAG
1 GBP = 0.0530 XAG
1 RUB = 0.0005 XAG
1 MYR = 0.0098 XAG

Bạc

flag XAG
  • ISO4217 : XAG
  • Vùng không xác định