Tỷ giá hối đoái của Bạc

XAG/tiền tệ chuyển đổi
1 XAG = 33192.5173 KRW
1 XAG = 23.7064 EUR
1 XAG = 2957.4446 JPY
1 XAG = 21.3868 GBP
1 XAG = 2058.6923 RUB
1 XAG = 39.0210 AUD
1 XAG = 872.2272 THB
1 XAG = 117.3194 MYR
1 XAG = 254229.8146 LAK
1 XAG = 623.6253 CZK

tiền tệ/XAG chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XAG
1 USD = 0.0358 XAG
1 CNY = 0.0051 XAG
1 TWD = 0.0012 XAG
1 KRW = 0.0000 XAG
1 EUR = 0.0422 XAG
1 JPY = 0.0003 XAG
1 GBP = 0.0468 XAG
1 RUB = 0.0005 XAG
1 AUD = 0.0256 XAG

Bạc

flag XAG
  • ISO4217 : XAG
  • Vùng không xác định

Các đồng tiền chính