Tỷ giá hối đoái của Bạc

XAG/tiền tệ chuyển đổi
1 XAG = 166.1981 CNY
1 XAG = 21.2284 EUR
1 XAG = 104.9509 MYR
1 XAG = 18.4546 GBP
1 XAG = 2768.6236 JPY
1 XAG = 0.0004 BTC
1 XAG = 32.9409 AUD
1 XAG = 1931.7805 RUB
1 XAG = 1232.9600 PHP
1 XAG = 372054.5654 IDR

tiền tệ/XAG chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XAG
1 USD = 0.0393 XAG
1 TWD = 0.0014 XAG
1 KRW = 0.0000 XAG
1 CNY = 0.0060 XAG
1 EUR = 0.0471 XAG
1 MYR = 0.0095 XAG
1 GBP = 0.0542 XAG
1 JPY = 0.0004 XAG
1 BTC = 2473.1614 XAG

Bạc

flag XAG
  • ISO4217 : XAG
  • Vùng không xác định