Tỷ giá hối đoái của Bạc

XAG/tiền tệ chuyển đổi
1 XAG = 18.9698 EUR
1 XAG = 149.2649 CNY
1 XAG = 2362.8959 JPY
1 XAG = 1726.6074 RUB
1 XAG = 17.0556 GBP
1 XAG = 30.7294 AUD
1 XAG = 92.3573 MYR
1 XAG = 688.0342 THB
1 XAG = 1092.1970 PHP
1 XAG = 0.0013 BTC

tiền tệ/XAG chuyển đổi
1 VND = 0.0000 XAG
1 USD = 0.0441 XAG
1 KRW = 0.0000 XAG
1 TWD = 0.0015 XAG
1 EUR = 0.0527 XAG
1 CNY = 0.0067 XAG
1 JPY = 0.0004 XAG
1 RUB = 0.0006 XAG
1 GBP = 0.0586 XAG
1 AUD = 0.0325 XAG

Bạc

flag XAG
  • ISO4217 : XAG
  • Vùng không xác định