Ουγγιές αλουμινίου XAL

Ο κωδικός του των Ουγγιές αλουμινίου είναι XAL. Χρησιμοποιούμε XAL ως σύμβολο του των Ουγγιές αλουμινίου.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία των Ουγγιές αλουμινίου