Tỷ giá hối đoái của Ounce đồng

XCP/tiền tệ chuyển đổi
1 XCP = 65855.3785 CNY
1 XCP = 8345.1556 EUR
1 XCP = 1031369.4400 JPY
1 XCP = 7535.3668 GBP
1 XCP = 755496.1195 RUB
1 XCP = 40845.0305 MYR
1 XCP = 13831.8451 AUD
1 XCP = 308275.8908 THB
1 XCP = 91215054.6608 LAK
1 XCP = 145127263.6235 IDR

Ounce đồng

flag XCP
  • ISO4217 : XCP