Εξέλιξη φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής / εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου

XOF

Εξέλιξη CVE / XOF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 429.66383 εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής σε εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 φράγκα CFA Δυτικής Αφρικής = 103.12155 εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου