Sự phát triển của franc CFA Tây Phi / Escudo Cape Verde

XOF

Sự phát triển của CVE / XOF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Escudo Cape Verde là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 franc CFA Tây Phi = 429.66383 Escudo Cape Verde

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Escudo Cape Verde là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 franc CFA Tây Phi = 103.12155 Escudo Cape Verde