συνάλλαγμα της Ζάμπια : κουάτσα Ζάμπιας ZMK

Ζάμπια

Στις/Την 1 Ιαν 2013, το κουάτσα ζάμπιας (ZMW) αντικαταστάθηκε από τη/το το κουάτσα ζάμπιας (ZMK). Ο κωδικός του της κουάτσα Ζάμπιας είναι ZMK. Χρησιμοποιούμε ZMK ως σύμβολο του της κουάτσα Ζάμπιας.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία της κουάτσα Ζάμπιας , συνάλλαγμα της Ζάμπια